Careu: REBUS FACEBOOK 47 (Careu colectiv)
(Bogdan VLAD & Facebook Grup Rebus)

Careu realizat de membri ai grupului Facebook REBUS
Coordonare: Bogdan VLAD
Încrucişare: Bogdan VLAD

Definiţii: B.V. - Bogdan VLAD, C.R. - Cristian ROTARIU, C.C. - Constantin CIOROBEA, C.U. - Costel UNTEA, D.Bd. - Damian BÂLDEA, D.Bg. - Dan BĂGĂREAN, D.C. - Dumitru CIOFLICA, D.G. - Dumitru GUINEA, D.Ş. - Dan ŞTEFĂNESCU, G.A. - Gheorghe ARVINTE, G.Gâ. - Gheorghe GÂNDU, G.Gu. - Gheorghe GURĂU, I.A.R. - Ioan Augustin ROMAN, I.B. - Iustin BUŞE, I.E.M. - Ion ENE METELEU, I.S. - Ion STANCU, L.B. - Laurenţiu BELEI, I.M. - Ion MAZILU, M.F. - Mihai FRUNZĂ, M.P.M - Marius POPA MUNTEAN, M.S. - Marian SIMIONESCU, M.T. Mihai TUN, N.D. - Nelu DUMBRAVĂ, N.M. - Nicolae MUTULIGĂ, N.N. - Nicuşor NĂSUI, O.M. - Ovidiu MÎTCĂ, O.S. - Octavian SLĂVUC, R.B. - Remus BUTĂNESCU, V.A. - Vasile ARTENE, V.S. - Vlaeriu STROE, V.T. - Vasile TÎRŞOLEA, V.Ţ. - Victor ŢÂRDEA
Timpul tau: 00:00:00
Puncte: 0
Timpul tau: 00:00:00
Puncte: 0